to rzędzie

to jest wolność 16 niedosłyszy bo mieszka w rzędzie