to nigdy

to jest stukanie palcem w stół 19 pilnuje granicy teraz nigdy