to skończy

to jest krzyk w korytarzu 9 zaraz się skończy