przyłapano kolei

przyłapano rękę która pięknie tłucze szyby lub jest tylko raz

(-)
kurz śpi na talerzu i pogrzebie

(+)
światło wznika i nie po kolei