nigdy będzie

teraz jest w będzie gdyż było nigdy jest z zawsze