abadä*

abadä – obfity
abim – przepaść
abłaje – szczeka