o popatrz

japońskie bomby składają kwiaty przed obrazem zastrzelonego byłego premiera w świątyni zojoji, w tokio