c

co wiem o bogu i celu życia?
wiem, że ten świat istnieje
że umieszczony jestem w nim niczym moje oko w jego polu widzenia
że jest w tym świecie coś problematycznego, a co nazywam jego sensem
że ten sens znajduje się nie w nim, ale poza nim
że życie jest tym światem
że moja wola przenika ten świat
że moja wola jest dobra lub zła
a zatem dobro i zło są jakoś związane z sensem świata
sens życia, tzn. sens świata, nazwać możemy bogiem
i powiązać z tym porównanie boga do ojca
modlić się to rozmyślać o sensie świata
nie mogę nagiąć zdarzeń tego świata do mojej woli: jestem całkowicie bezsilny
mogę jedynie uniezależnić się od świata – a zatem w pewnym sensie go opanować – przez wyrzeczenie się wpływu na zdarzenia