aerozol zamkniętych

aerozol do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających

balsam do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających

krem do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających

mleczko do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających

płyn do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz kleszczy

emulsja do odstraszania komarów, kleszczy, os, pszczół, wesz, much i meszek

pianka do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

proszek do likwidacji osobników dorosłych i larw owadów latających, pełzających i pajęczaków

granulat przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni

preparat w postaci płatków śruty owsianej przeznaczony do zwalczania gryzoni

żel, preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk metodą wcierania, działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo i prątkobójczo

ciecz, preparat dezynfekcyjny na bazie amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością w przemyśle spożywczym, przetwórczym, napojowym oraz innych pokrewnych a także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym; posiada właściwości bakteriobójcze i bójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym

koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt oraz glonobójczy

tabletki do sporządzania roztworu wodnego przeznaczone do dezynfekcji zmywalnych powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych oraz zanieczyszczonych substancjami organicznymi, dezynfekcji przedmiotów przez zanurzenie, do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych i do dezynfekcji sanitariatów

kreda przeznaczona do zwalczania karaluchów, prusaków, rybików i innych owadów biegających

gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach ciśnieniowych sprzętu medycznego

świeca dymna do zadymiania pomieszczeń przeznaczona do zwalczania owadów latających oraz biegających w pomieszczeniach zamkniętych

do odstraszania komarów kleszczy os