poseł karola

poseł nowego elektora imci ba®
rafa kawał ery. numsena. leibgwardyi preobrazenfk.ey generał myór graf li wen i zottał generał lieuteriantęm; rólkownrcy generat majorami: brimtńef naznaczoay s*ej fem batalionu artiiieryi mellera, i na mieyscu onego inspektorem,• woylka dońfkiego krasnow;leib * gwardylikiey artiiieryi bre wera naznaczony szefem batalionu kuzmi ra; apnelew naznaczony adjutantem wiel k.ego x:ązęcn alexwdr,; arakczejew na znaczony kornmaadorem batalionu artille ryi cze-uszczewa.
otrzymali rangę porkownikow podpołkown.cy; połku a g o n i i yon derwiza i. wers 2; woylka dorlkiego mieszków i denisów; leibgwardyi preobraźeńlkiey horun co w. generał lieutenant -inźenierow llemnen; generał majorowie artiiieryi kuzmin i meller, uwalniaią fi? od ftuźby z pensyą zupelney gaiy ; po’lkown.icy zaś od inzenierow; sztrom, łarionow, i czugutow z pensyą połowy gazy. podpdikownitf treiden naznaczony kommandorem pólku dragonii langa
4®dzie smoitńlki ,
s m o l e n i v t c e . gubernator fianu]łudai0wych króieftwa; wszgdy naród l * ( s ) ,
d y ,
a.wolmt od fllizby general- warikiegu tlrabia 1 oering miał pierwszą aadiencyą u cesarza imci; nazaiutrz sarzowey
to jmści, po rw zaś u ceurzędowym doniesie10. arcy xią,ze mediodproniu o śmierci elektor* karo/a teodora, dwo’
r wziot żałobę na dni
ołajiiki ferdinand rpa przedfięwziąó wkrótce podroż do
lektorowey wdowy wadzi
faunich, dla odwiedzenia ecórki fwoiey;
razem dwóch .’>vnovv, którzy maią
fluzyć w armii arcy xiąźgcia karola