zaimki w żołądku

zaimki kradną futra
czas ucieka w górę rzeczy
świat oddycha w liczbie
obrazy gotują się w żołądku