tako y mӱ

tako y mӱ pomoſz etc.
jako
czom
fſczagnyąl
dva plugą y ſzbydlem pana velovſkego tom fſczagnyal yſz przeprzeorano nya mey panyey dzedzẏnӱ mӱmo granӱczą hy oranyo