nazywała się w żołądku

nazywała się môme bijou
nikt nie wie jak naprawdę
zaimki kradną futra
czas ucieka w górę rzeczy
świat oddycha w liczbie
obrazy gotują się w żołądku