lizbona

Lizbona
Portugalia

Rybak pod mostem na rzece Tag spowitej poranną mgłą.